* * *
В Житомирській області новим брендом може стати ягідництво
* * *
Рамос тренеру Севильи: «Да здравствуют мужики с яйцами»
* * *
1917 року народився Ніколас Орешко —найстаріший живий кавалер Медалі Пошани(США) у 2011-2013 р, українець
* * *
Завод ім.Малишева спростував інформац.про розірвання контракту з Таїландом і готує передачу чергової партії«Оплотів»
* * *
знаєте тих дур, які ревнують хлопця до всього, шо рухається і нє? то я))))) якби могла, ревнувала б і до себе
* * *
Не бажаєш оглухнути - вдавай із себе глухого. © Кен Кізі. "Над зозулиним гніздів’ям"

ЗАКОНОПРОЕКТ. ЗАУВАГИ

20:31 18.06.2010

ЗАКОНОПРОЕКТ. ЗАУВАГИ

Аналіз проекту Закону «Про громадські організації», який розроблений Мінюстом

Проект Закону України «Про громадські організації», який запропонований Міністерством юстиції України до обговорення, містить ряд позитивних змін для статусу громадських організацій. Зокрема, це стосується:

-       Можливість здійснення діяльності громадських організацій не тільки для захисту та реалізації інтересів своїх членів, але і для задоволення і захисту різних суспільних інтересів.

-       Надання права бути засновниками громадських організацій юридичним особам приватного права.

-       Усунення дискримінації громадських організацій за територіальними статусами (місцевий, всеукраїнський, міжнародний статус).

Водночас ряд обмежень та проблем у регулюванні як вказується у самому проекті Закону, «відносин, які пов’язані з утворенням та діяльністю громадських організацій», вказують на те, що існує намір здійснювати контроль та регулювати створення та діяльність громадських організацій в Україні.  Питання утворення та діяльності громадських організацій – це внутрішня компетенція членів організації, надмірне зарегулювання у Законі, повноваження органів легалізації щодо реєстрації та нагляду вказують на те, що є тенденції не покращення законодавства про громадський сектор, а навпаки, обмеження громадянських та політичних прав.

Зокрема, у проекті надмірна увага з боку держави до процедур створення та діяльності громадських організацій, надалі органи легалізації можуть «вичитувати» статути та всі інші документи на легалізацію, перелік яких не скоротився порівняно із існуючим переліком.  Термін легалізації громадських організацій визначено десять робочих днів з дати надходження документів (при легалізації шляхом повідомлення – п’ять робочих днів), коли сьогодні цей термін для місцевої громадської організації становить три робочі дні.

Не вирішеними залишаються питання єдиної легалізації та реєстрації громадських організацій-юридичних осіб. Подвійна процедура реєстрації громадських організацій становить значні складнощі у розвитку громадських організацій. У проекті пропонується передати функції державної реєстрації громадських організацій-юридичних осіб  органам юстиції. Водночас простішим та ефективнішим буде передання функцій легалізації та реєстрації  громадських організацій-юросіб державним реєстраторам, натомість  надання працівникам органів юстиції прав реєстраторів потягне ряд проблем, пов’язаних із навчанням, програмним забезпеченням та правами доступу до системи реєстрації, витратами із бюджету.

Більше того, у Кодексі про адміністративні правопорушення зберігаються санкції до громадських організацій, які не легалізовані.  У більшості пострадянських країн уже відмовились від таких санкцій.

У Рішенні Європейського Суду з прав людини у справі Корецький проти України  окремо наголошено на тому, що громадські організації мають мати право створювати представництва, водночас у проекті Закону (стаття 11) значно ускладнюється процедура їхньої реєстрації порівняно із чинними нормами реєстрації відокремлених структурних підрозділів, окрім того, вказується, що такі «територіальні підрозділи»  може мати організація «відповідно до адміністративно-територіального устрою України», водночас юридичні особи можуть  декілька підрозділів у кожній адміністративно-територіальній одиниці.

Хоча скасовуються територіальні статуси громадських організацій, однак у статті 19 проекту Закону передбачено порядок отримання громадськими організаціями статусу «всеукраїнська». Збереження таких процедур суперечить принципам рівності недискримінації громадських організацій. 

Із формулювання статті 24 проекту Закону випливає, що  надалі громадські організації не можуть безпосередньо надавати послуги, продавати товари, отримувати прибуток. Зокрема, вказується, що «громадські організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, засновувати підприємства, установи та організації». Водночас можливість отримання прибутку (навіть при сплаті податку на прибуток)  визначається організаціями громадського сектору важливим засобом забезпечення діяльності організацій, про це неодноразово ішла мова (у попередньому проекті «Про громадські організації» таке право було передбачено). Вважаємо, що таке положення обмежує розвиток громадських організацій, не сприяє забезпеченню стабільної діяльності. При цьому сплутується розуміння «отримання прибутку» самою громадською організацією  та неприбутковість (заборона розподілу отриманого прибутку між членами, засновниками, посадовими особами організації).

Надалі громадські організації зобов’язані реєструвати власну символіку. З позиції норм цивільного та господарського законодавства, це юридичний нонсенс. Така реєстрація символіки не надає жодної правової охорони для цієї символіки. Ця реєстрація, за яку сплачується плата, та для складання ескізу якої потрібні технічні знання, не рівноцінна захисту, який є для торгівельної марки (знаку для товарів та послуг). Якщо інший суб’єкт зареєструє це зображення як торгівельну марку (знак для товарів та послуг) його право буде мати пріоритет, а громадська організація не має прав у результаті реєстрації символіки через процедури визначені для ГО, наприклад, заборонити чи дозволити  третім особам її використовувати,  посилатись  у суді на цю реєстрацію.

Окрему проблему становить збереження контрольних повноважень  органів державної влади за діяльністю громадських організацій. Зокрема, у статтях із 26 по 30 включно мова іде саме про контроль держави за діяльністю громадських організацій. Від такої практики уже давно відмовились більшість пост-радянських країн.

Проект, більше того, передбачає, що орган легалізації здійснює контрольні повноваження у таких випадках: під час державної реєстрації змін до статуту, опрацювання змін у складі керівних органів, під час планових перевірок, а також навіть позапланових перевірок у разі коли до органу легалізації надійшла скарга від особи або інформація від органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, та органів місцевого самоврядування про порушення громадською організацією, філією та представництвом іноземної громадської (неурядової) організації в Україні, законодавства про громадські організації.  Чи можна говорити про можливість реалізації громадського контролю, громадської участі в Україні за таких умов? Навіть чинний Закон, що приймався у період 1991 року не містить такого положення.

Більше того, орган легалізації надалі може відвідувати заходи громадської організації, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення. Такі повноваження закладені і в чинному Законі «Про обєднання громадян», громадський сектор України перебуває потенційно у ризику  - чи виникне бажання скористатись такою «бомбою сповільненої дії».

Надалі передбачені такі санкції за «порушення законодавства про громадські організації»: попередження, тимчасова заборона (зупинення)  окремих видів або всієї діяльності громадських організацій, примусовий розпуск (ліквідація) громадських організацій.

Таким чином, пять статей із 31 стосуються контрольних повноважень держави за громадськими організаціями, інші – легалізації та реєстрації,  навіть змін у складі керівних органів (не тільки голови), вимог держави до порядку створення та діяльності. Натомість розділ «Права громадських організацій» чи не найменший у проекті розділ, який також не знімає обмеження на здійснення організаціями господарської діяльності,  але говорить про обов’язок організацій  здійснювати бухоблік, складати статзвітність, подавати фінансову, податкову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність.