* * *
В Житомирській області новим брендом може стати ягідництво
* * *
Рамос тренеру Севильи: «Да здравствуют мужики с яйцами»
* * *
1917 року народився Ніколас Орешко —найстаріший живий кавалер Медалі Пошани(США) у 2011-2013 р, українець
* * *
Завод ім.Малишева спростував інформац.про розірвання контракту з Таїландом і готує передачу чергової партії«Оплотів»
* * *
знаєте тих дур, які ревнують хлопця до всього, шо рухається і нє? то я))))) якби могла, ревнувала б і до себе
* * *
Не бажаєш оглухнути - вдавай із себе глухого. © Кен Кізі. "Над зозулиним гніздів’ям"

Як "правлять" мізки майбутнім захисникам Вітчизни "фахівці" з української воєнної історії та з української військової термінології

18:33 06.05.2008

Як

Є в арсеналі злочинців такий психологічний прийом: "Тримай злодія!". Саме його застосовують ті, хто під галас про мниме "переписування історії українськими націоналістами" нагло і безпардонно "виправляють" підручники для українських дітей в дусі ідеології російських шовіністів.

Зокрема саме так "підправлено" підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Захист Вітчизни" (автори: М.М.Бака, Ю.О.Квашньов, А.О.Литвиненко, С.І.Операйло. За редакцією Ю.О.Квашньова та А.О.Литвиненка), виданого за державний кошт київським видавництвом "Вежа" у 2006 році.

Якщо порівняти зміст розділу "Історія українського війська" вищеназваного підручника із змістом аналогічного розділу "Передісторія розвитку Збройних Сил України" підручника "Допризовна підготовка" (автори М.І.Томчук, Я.І.Конотопенко, Ю.В.Крамаренко, Ю.О.Квашньов, М.І.Нещадим. – К., "Вежа", 2000), то бачимо наступне:

__________________________________________________________________________________

Підручник"Допризовна підготовка" | Підручник "Захист Вітчизни"

__________________________________________________________________________________

§ Українське військо Х-ХІІІ століть | § Військо княжої доби

----------------------------------------------------------------------------------

1.У часи київської держави військо | 1. У період зародження давньоруської

складалося з дружини князя та держави – Київської Русі –

народного ополчення. запроваджується постійне регулярне

військо – дружина, основним заняттям

якої була військова діяльність.

----------------------------------------------------------------------------------

2. Князі утримували дружинників, | 2. Крім того, великий київський князь і

платили грішми, дозволяли підлеглі йому князі руських земель

привласнювати частину завойованого самі утримували свої дружини,

майна, давали землі. платили дружинникам грішми,

харчами, кожухами, медом, воском та

іншим добром, що його дружина

збирала для князя як подать.

----------------------------------------------------------------------------------

3.У княжу добу починає розвиватися | 3. У княжу добу починає розвиватися

й український військовий флот. й військовий флот.

----------------------------------------------------------------------------------

4.Татарська навала у ХІІІ-ХІV ст. | 4. Татарська навала у ХІІІ-ХІV ст.

призвела до занепаду української призвела до занепаду держави і її

держави і її війська. війська.

----------------------------------------------------------------------------------

5.Землі України потрапляли під | 5. Тогочасні українські землі

литовські, польські, угорські, опинились під владою литовських,

молдавські прапори. польських, угорських, молдавських

правителів.

----------------------------------------------------------------------------------

6.У ХVІІІ ст. настав період занепаду | 6. Після смерті Богдана Хмельницького

козацької держави. Україна потрапила і поразки національно-визвольної

у залежність від Росії. війни українські землі потрапили в

залежність від Росії, Польщі й

Османської імперії.

Козацькі війська брали участь як у

російсько-турецьких війнах і кримських

походах царських військ, воюючи

проти своїх одвічних ворогів – турків і

татар, так і в Північній війні проти

Швеції на боці Росії,…

Пізніше українські військові

формування і партизани брали

участь у переможній Вітчизняній війні

1812 р., а також в сумнозвісній

Кримській війні 1854 р. на боці Росії.

----------------------------------------------------------------------------------

§ Пластунський і січовий стрілецький | § Окремий параграф відсутній,

рух в Україні матеріал скорочено.

----------------------------------------------------------------------------------

1. Метою УСС було звільнення та | 1. Метою УСС було звільнення та

об'єднання українського народу, об'єднання українського народу,

створення незалежної соборної створення в майбутньому незалежної

України. соборної України.

----------------------------------------------------------------------------------

2.Чотири роки збройної боротьби | 2. І хоча ця боротьба не мала і не

Легіону УСС з могутньою Росією не могла мати успіху, вона вплинула на

принесли успіху, однак ця боротьба рух українського народу за свою

вплинула на рух українського народу державність.

за свою державність.

----------------------------------------------------------------------------------

§ Збройні сили України в період | § Збройні сили УНР в період

національно-визвольної боротьби національно-визвольної боротьби

1917-1920 рр. 1917-1920 рр.

----------------------------------------------------------------------------------

1. Через чотири місяці половина | 1. Через чотири місяці військовий

кораблів Чорноморського флоту флот України складався вже з трьох

ідняла український національний бригад лінійних кораблів…

прапор.

----------------------------------------------------------------------------------

2. Після поразки в боях з Червоною | 2. Після поразки в боях з

Армією на Правобережжі України червоноармійцями на Правобережжі

Наддніпрянську армію було України Наддніпрянську армію було

реорганізовано й переведено на реорганізовано й переведено на

Волинь. Волинь.

----------------------------------------------------------------------------------

3. Центр збройної боротьби | 3. Водночас набирали сили нові

українського народу за своє захисники України, які, повіривши

визволення перемістився у Західну запевненням більшовиків, що

Україну. Уряд Директорії в грудні 1919 Україна буде вільною й

визнав Західно-Українську Народну рівноправною серед народів-братів,

Республіку (ЗУНР), а ще раніше – у стали на шлях збройної боротьби за

січні 1919 р. – в Києві було встановлення влади Рад.

проголошено акт злуки українських

земель.

----------------------------------------------------------------------------------

§ Українські збройні формування | § Україна у Великій Вітчизняній

періоду другої світової війни війні

----------------------------------------------------------------------------------

§ Діяльність Української Повстанської | § Окремий параграф відсутній. Текст

Армії (УПА) скорочено.

----------------------------------------------------------------------------------

1. За період другої світової війни через| 1. Приблизно 30 – 40 тис. українців,

збройні формування УПА – ОУН повіривши в оунівські ідеї боротьби

пройшло понад 400 тисяч вояків. за незалежність України, взяли

участь у збройних формуваннях

УПА, які, однак, активних збройних

дій проти німецьких окупантів до 1943

р. практично не вели.

----------------------------------------------------------------------------------

2. Крім бойових дій, вони вели широку | 2. Формування ОУН-УПА спиралися

політико-пропагандистську роботу серед на підтримку і допомогу жителів

населення, закликаючи до боротьби з Західної України, мали розгалужену

ворогами українського народу, до систему своїх підпільних формувань –

об'єднання в соборну українську осередків, самооборонних кущових

державу. відділів, які вели широку

політико-пропагандистську роботу

серед населення, закликаючи до

боротьби з ворогами українського

народу, до об'єднання в соборну

Українську державу. Проте,

позбавлена реальної масової

підтримки більшості українського

народу, своєї мети УПА не могла

досягти.

----------------------------------------------------------------------------------

Під час другої світової війни на |Основна ж частина населення

території України відбулося жорстоке України боролася проти фашизму в

зіткнення двох тоталітарних систем складі Збройних Сил СРСР, у

світу – сталінізму і гітлеризму. партизанських загонах, підпільних

організаціях і групах опору.

__________________________________________________________________________________

Як бачимо, автори правок максимально вичистили текст від слова "український", "українське" або замінили його на "руський". Вони вкотре нав’язують українським дітям брехливу теорійку дореволюційних російських істориків-шовіністів Карамзіна і Погодіна про "русскість" Української давньокиївської держави. При цьому вони нехтують Актом проголошення незалежності України, в якому сказано, що створення держави Україна є продовженням тисячолітньої української державницької традиції. Заперечуючи український характер Княжої держави над Дніпром і наголошуючи, що боротьба за Українську державу в 1917-1921 роках "…не мала і не могла мати успіху", школярів підводять до хибної думки про відсутність історичної традиції державотворення в українців, а значить – ставиться під сумнів доцільність існування нинішньої держави Україна.

Автори правок підручника всіляко спотворюють, применшують і принижують значення українського національно-визвольного руху. Натомість акцентують увагу на участі підневільних українців у збройних формуваннях білої і червоної Росії.

Розділ "Вогнева підготовка" підручника "Захист Вітчизни" написаний не українською літературною мовою, а малорасєйскім суржиком. Автор дванадцятий рік вперто не помічає "Російсько-українського словника для військовиків", надрукованого військовим видавництвом "Варта" у 1996 році та рекомендованим як нормативний словник Міністерством оборони України. Правда, і в господарстві міністра оборони, схоже, не все гаразд із впровадженням української військової і воєнної термінології. Зокрема, журнал "Військо України" поширює думки "фахівця" з української мови та української військової термінології Олексія Мазуріна, що "…в процесі управління боєм командир автоматично переходить на ненормативну лексику, й інформативність мови зростає в два – три рази!" Дивно, чому Міністерство оборони України досі не закупило в Росії словників ненормативної лексики (є в них і такі) для поширення в системі військової освіти ЗСУ і безпосередньо у військах. Заодно можна було-б і для Міністерства освіти і науки України замовити якусь тисячу примірників. В порядку шефства.

А що думає з цього приводу наш Верховний Головнокомандувач?

Михайло Поліщук