* * *
В Житомирській області новим брендом може стати ягідництво
* * *
Рамос тренеру Севильи: «Да здравствуют мужики с яйцами»
* * *
1917 року народився Ніколас Орешко —найстаріший живий кавалер Медалі Пошани(США) у 2011-2013 р, українець
* * *
Завод ім.Малишева спростував інформац.про розірвання контракту з Таїландом і готує передачу чергової партії«Оплотів»
* * *
знаєте тих дур, які ревнують хлопця до всього, шо рухається і нє? то я))))) якби могла, ревнувала б і до себе
* * *
Не бажаєш оглухнути - вдавай із себе глухого. © Кен Кізі. "Над зозулиним гніздів’ям"

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМУ

13:47 11.10.2009

РЕЗОЛЮЦІЯ  КОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМУ

РЕЗОЛЮЦІЯ

та практичні рекомендації учасників Міжнародної наукової конференції "Розвиток громадянського суспільства:

духовність і право"

 

Соціально-економічна криза, яку сьогодні переживає наша країна, є вираженням більш глибокого процесу – нашарування суперечливих тенденцій у всіх сферах людського буття в умовах сучасної техногенної цивілізації: в соціальній, екологічній, культурній. Сучасне людство наблизилося до такої межі, за якою може відбутись антропологічна криза, яка невідворотно торкається як моралі, так і правової сфери.

Учасники Конференції зазначають, що проблема взаємодії права і системи духовних цінностей в контексті сучасних цивілізаційних процесів набуває особливої актуальності як в теоретичному, так і в практичному вимірах. Деструкція суспільних відносин, правовий нігілізм, відсутність у суспільстві чіткої ієрархії ціннісних орієнтацій, негативний характер впливу ЗМІ, ріст наркоманії і алкоголізму є наслідком відсутності об’єднувальних цінностей Українського народу, єдиної стратегії розвитку держави, не усвідомлення громадянами та інститутами громадянського суспільства власної відповідальності та власного впливу на ці процеси. Сприяє цій деструкції і розпорошеність позицій лідерів громадської думки, недовіра до них, відсутність об’єктивної загальнодоступної інформації про історичні події, релігійні течії, невиконання батьками своїх обов’язків щодо дітей, відсутність позитивних прикладів для наслідування тощо.

Зазначена криза не може бути подолана лише зусиллями уряду, парламенту, інших органів державної влади. Вона потребує залучення усього народу, кожного громадянина, всіх інститутів громадянського суспільства. Учасники Конференції нагадують, що кожен громадянин є носієм не тільки прав (соціальних, політичних, економічних, духовних), а й обов’язків перед країною та перед іншими людьми (захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів; не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки; сплата податків і зборів; неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей). Сьогодення вимагає від кожного з нас виявлення громадянських ініціатив.

Учасники Конференції високо оцінюють духовний потенціал громадських, благодійних, релігійних організацій, інших інститутів громадянського суспільства, які реалізовуючи статутні завдання власним ресурсом організовують та проводять заходи патріотичного, освітнього та культурно-мистецького спрямування. Натомість, повноцінній реалізації інститутами цих завдань перешкоджають складні економічні умови їх діяльності.

Учасники Конференції вказують на недостатнє залучення органами державної влади наукового потенціалу, а також визнають, що законами України та актами Уряду України створені широкі умови і механізми залученні інститутів громадянського суспільства до нормотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності держави.

Виходячи з вищенаведеного, беручи до уваги ідеї та пропозиції, висловлені у доповідях, виступах учасників та загальній дискусії, керуючись статтею 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, учасники Конференції пропонують:

- об'єднати зусилля громадських організацій, інших інститутів громадянського суспільства, науки та держави у спільній боротьбі за повноцінне виживання народу в умовах глобальної кризи цивілізації, за гармонійний розвиток соціуму, економіки, культури, науки, освіти і правової системи;

- підтримати ініціативу Міністерства юстиції України щодо проведення на постійній основі ряду правоосвітніх заходів для інститутів громадянського суспільства щоб навчити їх використовувати визначені законодавством механізми взаємодії з державою;

- органам державної влади ефективно використовувати можливості соціальної реклами для пропагування духовних цінностей Українського суспільства;

- інститутам громадянського суспільства активно залучатись до реалізації навчальними закладами Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти (прийнята Міносвіти України в лютому 1996 року);

- громадським організаціям звернутись до Верховної Ради України з проханням прискорити прийняття Закону України "Про громадські організації" (реєстр. №3371 від 14.11.2008);

- визнати важливим і необхідним проведення Міністерством юстиції України, іншими органами виконавчої влади таких конференцій з громадськими організаціями та вченими як постійно діючого форуму  влади і громадськості.

 

Учасники Міжнародної наукової конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право" пропонують

- довести цю Резолюцію до відома Президента України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади, наукових організацій та інститутів громадянського суспільства для спільного вирішення цих та інших суспільно важливих завдань;

- провести наступну Конференцію для підведення підсумків, визначення актуальних завдань та вироблення наступних стратегій співпраці.

 

Прийнято учасниками Міжнародної наукової конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право" Україна, Автономна Республіка Крим, 26-29 вересня 2009 року.