* * *
В Житомирській області новим брендом може стати ягідництво
* * *
Рамос тренеру Севильи: «Да здравствуют мужики с яйцами»
* * *
1917 року народився Ніколас Орешко —найстаріший живий кавалер Медалі Пошани(США) у 2011-2013 р, українець
* * *
Завод ім.Малишева спростував інформац.про розірвання контракту з Таїландом і готує передачу чергової партії«Оплотів»
* * *
знаєте тих дур, які ревнують хлопця до всього, шо рухається і нє? то я))))) якби могла, ревнувала б і до себе
* * *
Не бажаєш оглухнути - вдавай із себе глухого. © Кен Кізі. "Над зозулиним гніздів’ям"

ПРОГРАМА ООН

23:14 08.09.2009

ПРОГРАМА ООН

Міністерство юстиції України

*

Філософський факультет Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського

*

Міжнародна наукова громадська організація

 "Міжнародна Академія духовних наук"

 

Міжнародна наукова конференція

"Розвиток громадянського суспільства:

право  і духовність"

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Шановні керівники громадських організацій!

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Розвиток громадянського суспільства: духовність і право", що організована для громадських організацій та відбудеться на базі санаторію "Алуштинський" (Україна, Автономна Республіка Крим, м.Алушта, вул.Горького,16). Організаторами Конференції виступають Міністерство юстиції України, філософський факультет Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського та Міжнародна наукова громадська організація "Міжнародна Академія духовних наук".

 

26-29 вересня 2009 року.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Безукладова Лариса Василівна, Президент МАДН, академік МАЕН, член Клубу ректорів Європи, почесний професор Віденського університету (Австрія);

Берестовська Діана Сергіївна, д.ф.н., професор, зав. кафедри культурології;

Буроменський Михайло Всеволодович, д.ю.н, професор,   зав. Кафедри міжнародного права та державного права зарубіжних країн

Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук України;

Габріелян Олег Аршавірович, д.ф.н., професор., зав. каф. політології;

Гламочанін Іован, академік МАДН, доктор міжнародного права, Сербія, м. Белград;

Губін Валерій Дмитрович, д.ф.н., професор, декан філософського факультету РДГУ (Москва, Росія);

Донська Людмила Дмитрівна, к.ю.н., в.о. декана юридичного факультету;

Кальний Ігор Іванович, д.ф.н., професор; зав. кафедри соціальної філософії;

Катунін Юрій Андрійович, д.іст.н., професор., декан філософського факультету;

Кремінський Олександр Іванович, к.ф.н, доцент;

Лазарєв Фелікс Васильович, д.ф.н., професор, зав. кафедри философії, академік МАДН, академік КАН;

Лациба Максим, керівник програм громадської організації "Український незалежний центр політичних досліджень";

Поляков Іван Іванович, к.ю.н., доцент, Заслужений юрист України та Заслужений юрист АРК, декан економ-правового факультету ОНЮА в м.Симферополі;

Семьоркіна Олена Миколаївна, директор Департаменту Міністерства юстиції України;

Тріфонова Маргарита Костянтинівна, к.ф.н., доцент;

Цвєтков Олександр Петрович, к.ф.н., професор.

       

        ПЛАНУЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ ЗА ТАКИМИ ТЕМАМИ:

 

1. Право і традиція з метою становлення громадянського суспільства.

(У багатьох країнах Сходу право у ряді сфер життя людей замінюється нормами релігійного порядку. При цьому дані норми, оскільки вони походять своїми коренями у вироблену століттями традицію, видаються не тільки живучими, але й в багатьох випадках цілком доцільними з огляду на стратегію виживання народу. Деякі з цих

 

норм  та елементів способу життя (культ «великої сім'ї», багатоженство (полігамність), вимоги целібату тощо) відіграють важливу роль для адаптації тих чи інших етносів до конкретних природних чи культурно-історичних умов. Усе це свідчить про те, що необхідні серйозні дослідження взаємозв’язку норм права і норм традиції в умовах реальностей сучасного світу в умовах становлення громадянського суспільства).

 

2. Духовність і право у житті сучасного суспільства – альтернатива чи доповнення?

(На перший погляд, може здатись, що в демократичних країнах сучасного світу питання прав людини, пов’язані з його духовними переконаннями, практично вирішені. Разом з тим, відомо, що час від часу виникають міжетнічні, міжцивілізаційні та інші конфліктні ситуаціїна духовно-світоглядній основі, наприклад, труднощі, пов’язані з альтернативною службою в армії, або прийняття у Франції закону, що обмежує носіння хіджабів у навчальних закладах, переслідування вільнодумства у деяких країнах тощо).

 

 

3. Взаємодія органів виконавчої влади та громадських організацій.

(Форми реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства; форми взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства (обмін досвідом); методична допомога громадським організаціям у виконанні громадськими організаціями Закону України "Про об'єднання громадян", складанні звітів, взаємодії з державним реєстратором, виконання статуту громадської організації).

 

4. Правовий нігілізм і бездуховність: дві сторони однієї медалі. Яка роль права у вирішенні проблем, пов’язаних з "екологією думки", "екологією соціуму", "екологією культури"?

(У нашій країні можна спостерігати декілька форм правового нігілізму. Одна з них бере початок з особливостей східнохристиянської традиції домінування моралі над правом. Інші форми обумовлені бездуховністю "одномірної людини",  розкладанням ціннісної

свідомості як наслідок антропологічної кризи).

              

5. Духовність як феномен культури: сутність, історичні типи та форми відображення у сучасному суспільстві.

 (В сучасній технократичній цивілізації посилюються процеси позбавлення духовності усіх сфер людської діяльності. У світліцього виникає актуальне завдання всесвітньої соціально-правової підтримки різноманітних етапів і форм духовності у розвитку громадянського суспільства).

6. Мудрість права і право мудрості.

(Право являється концентрованим виявленням досвіду розвитку державності у тій чи іншій країні. Як і будь-який досвід, він містить в собі різноманітні складові. Серед них – зерна мудрості, що були викристалізовані  в результаті тисячолітнього процесу виживання людства. Однак, очевидно, що мудрість виявляється і в інших формах культури – мистецтві, моралі, філософії, релігії. В цьому сенсі мудрість універсальна та повинна мати свої права на соціалізацію. Хоча ми можемо говорити про мудрість, це не виключає того, що в праві відображаються й архаїчні уявлення попередніх століть, й приватні інтереси окремих соціальних груп і класів, й одномоментні (в масштабах історичного часу) реакції законодавця на поточну ситуацію. Очистити право від цих нашарувань, наблизити його до настанов справжньої мудрості – актуальне та серйозне завдання нашого часу).

 

7. Правове виховання – його форми, можливості, обмеженості (обмеження) й парадокси.

(Важливість правового виховання, особливо у нашому суспільстві, очевидна. Тільки при цьому необхідно мати на увазі, що правова сфера не може претендувати на домінуючу роль у вихованні особистості, підміняючи собою культуру в цілому, етику, мистецтво, релігію. Відрив одного від іншого може призвести до такого, наприклад, парадоксу правової просвіти: нерідко в процесі викладання основ права в школі виявляється, що більш за всіх цікавляться цим курсом та найкраще за всіх його вивчають підлітки з  кримінальними нахилами, оскільки хочуть точніше знати, які покарання передбачені за ті чи інші правопорушення).

8. Кінцева мета права і кінцева мета духовності.

 

 

 

(В ідеалі вони повинні співпадати, тому праведний суд завжди повинен бути справедливим, та мати на увазі духовність як вищу мету правосуддя. Чи не випливає із цього, що у правозастосовчій практиці дух закону має бути вищим за букву закону?)

 

9. Громадянське суспільство – носій духовних цінностей.

(Роль громадських організацій як інститутів громадянського суспільства у формуванні здорової нації; вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, освіти, праці, відпочинку).

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Тези доповідей (за бажанням), заявку* на участь у Конференції, ксерокопію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати разом з диском типу CD-R в оргкомітет до 14 вересня 2009 року за адресами (поштовими та/або електронними) оргкомітету:

м.Київ,пров.Рильський,10,

кім.519, тел. 271-16-11, 271-15-37

dept_union@minjust.gov.ua

 

АР Крим,

95053 м.Сімферополь

вул.Мате Залки,15Б.

Тел./факс-00380652602-678.

WWW.madn.org

academy@ukr.net

Для кореспонденції:

АР Крим

95000 м.Сімферополь

Головпоштамп а/с 226 МАДН

Оплата організаційного внеску (який покриває витрати на організацію Конференції та видання матеріалів Конференції) у розмірі 350 грн. перераховується до 14 вересня 2009 року.

 Учасники самостійно оплачують проїзд та проживання у санаторії "Алуштинський". Вартість проживання з харчуванням 300 грн. на добу за одну особу. Оплата за проживання здійснюється по приїзду або передоплатою на вказаний рахунок.

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИКМ ВИМОГАМ:

 

-   обсяг до 3-х сторінок, подаються роздруковані у двох примірниках та на диску формату CD-R (окремим файлом в форматі RTF) або надсилаються на електронну адресу, обсяг статей не менше 5 сторінок тексту;

-   текст набирається шрифтом Times New Roman, кегль 14, інтервал - 1,5 см., формат  сторінки - А 4;

-   параметри сторінки  - усі поля по 2 см.

Програми набору текстів, таблиць, фото та інших матеріалів – будь-які версії Microsoft Word.

На початку кожної статті автор зобов'язаний вказати російською, українською та англійською мовою наступну інформацію:

- УДК;

- Ф.И.О., посада, ступінь,  контактні адреса і телефони автора;

- Назва статті;

- Реферативну анотацію   (не більше 500 знаків);

- Ключові слова (не більше 5).            

Відповідно до постанови Президії ВАК № 7-05/1 від 15 січня 2003 року в кожній статті мають бути присутніми наступні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,

 


- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Реквізити для сплати оргвнеску та проживання:

одержувач: Міжнародна наукова громадська організація "Міжнародна Академія духовних наук" (або МАДН);

ЄДРПОУ 34416597; р/р №2600712997; МФО 324021;

банк одержувача: КРД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль";

призначення платежу: за участь у Міжнародній науковій конференції "Розвиток громадянського суспільства. Духовність і право".

Робочі мови Конференції:

українська, російська, англійська, кримськотатарська.

 

Матеріали Конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За зміст тексту тез доповідей та наявність помилок несуть відповідальність автори.

                    

Адреса проведення Конференції:

Україна, АР Крим, м. Алушта, вул. Горького 16,

санаторій «Алуштинський».

 

Підтвердженням участі у Конференції є оплата оргвнеску та заявка на участь у Конференції. При отриманні підтвердження оплати оргвнеску буде заброньована необхідна кількість місць.

 

Сподіваємось на плідне співробітництво!

 

                                                              Оргкомітет.

ЗАЯВКА* НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Організація, місто_________________________________________________

Учасник (ПІБ повністю)___________________________________

__________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________________________

Посада в Організації______________________________________________

Назва доповіді___________________________________________________

Назва теми для обговорення___________________________________________

Кількість місць для бронювання___________________________

Поштова адреса__________________________________________________

E-mail____________________________________________________

Контактний телефон_________________________________________________

Потреба у технічних засобах:

- графопроектор;

- мультимедійний проектор.

Форма участі:

- доповідь;

- участь в обговоренні;

- планую взяти участь як слухач;

- не планую приїзд.