Літературний форум
КНИЖКИ

ФРОММ УКРАЇНСЬКОЮ

15:07 10.12.2010

ФРОММ УКРАЇНСЬКОЮ

«Мати чи бути» — це перший український переклад підсумкової праці видатного німецько-американського психолога і соціолога, одного з лідерів неофрейдизму та радикально-гуманістичного психоаналізу Еріха Фромма.

Книга містить соціопсихологічний аналіз двох способів існування сучасної людини в межах принципів «володіння та буття»: егоїстичний та альтруїстичний, пасивний та активний, солідарний та антагоністичний, а також пошук виходу з кризи «суспільства тотальної відчуженості» шляхом самовдосконалення і за допомогою методики «соціальної терапії».

Еріх Фромм. Бути чи мати / Пер. з нім. О. Михайлова та А. Буряк. — Київ: Український письменник, 2010