Літературний форум
КНИЖКИ

MEDICO, CURE TE IPSUM

00:00 07.09.2007

MEDICO, CURE TE IPSUM

«Медик, вилікуйся сам» — гласить латинська сентенція. Але для того, щоб вилікуватися самому і лікувати людей і тварин потрібно серед іншого знати й латинську мову. Адже в кожному рецепті слід писати латиною, а для цього потрібно її знати.

Допомогти в цьому медикам вирішила викладачка латинської мови Київського медичного університету Євгенія Шевченко. Вона склала підручник латини для студентів медичних училищ. Головна мета цієї книжки полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички свідомого використовування медичної термінології на першому етапі навчання в медичному училищі. Основою їх вироблення слугують: анатомічна, клінічна й фармацевтична лексика, словотоворчі елементи, граматичний матеріял, потрібний для оформлення рецепта.

Матеріял посібника поділено на 20 уроків. В них за навчальним планом розглядаються граматичні теми, пов’язані з профілювальною спецальністю студентів. Після кожного уроку подаються контрольні запистання для повторення й закріплення пройденого матеялу. Хемічна термінологія закріплюється за допомогою перекладів хемічних термінів з української мови на латинську і навпаки. Додатки до основного курсу містять:

1. Робочий плян курсу латинської мови для студентів різних відділень медучилищ (40 годин).

2. Варіянти письмових контрольних робіт.

3. Тексти для читання.

4. Латинські назви деяких захворювань і їх симптомів.

5. Латинські назви деяких хірургічних інструментів і пов’язок.

6. Латино-грецькі дублети.

7. Список терміноелементів.

8. Назви лікарських рослин, які найчастіше вживаються в номенклатурі лікарських засобів.

9. Список рецептів, рекомендованих для поурочних і домашніх завдань.

Для здійснення самостійної роботи в підручнику вміщено спеціяльні завдання із вправами, латинсько-український і українсько-латинський словники. Обсяг і характер матеріялу підручника повністю відповідає вимогам наявної програми з латинської мови для середніх медичних навчальних закладів.

Віктор РЯБЧУН